Free Shipping on orders over 50$

REGULAMENTUL concurs #BeCoolAtSchool organizat de SC Vector Stores SRL (perioada: 10.08.2019 – 30.09.2019)

 

Art. 1 Organizatorul

 

1.1. Organizatorul concursului#BeCoolAtSchool(denumit în continuare „Concurs”) este SC Vector Stores SRL, persoana juridică română, cu sediul social in București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 319, Ob. 19B, parter, camera 3, avand CUI 29834330 inregistrată la Oficiul  Registrului Comertului sub nr. J40/2119/2012.

1.2. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 2 Durata și locul de desfășurare a Concursului

 

2.1. Concursul se desfășoară exclusiv în magazinele Autograf din Romania, și anume: Promenada Mall, etaj -1, Str. Calea Floreasca nr. 246 B, Bucuresti, sector 1;  AFI Cotroceni, etaj 1, Str. Vasile Milea nr. 4, Bucuresti, sector 6; Mega Mall, etaj -1, Bulevardul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sector 2, Bucuresti;   Sun Plaza, Calea Văcărești nr. 391, sector 4, Bucuresti, Palas Mall Iași, Str. Palas nr. 7A, nivel 0.

 

2.2. Concursul va începe pe data de 10 august 2019, ora 10:00 și va dura până pe 30 septembrie 2019, ora 22:00.

 

Art. 3 Regulamentul oficial al Concursului

 

3.1. Regulamentul oficial al Concursuluieste întocmit si este public, conform legislaţiei aplicabile din România, pe site-ul www.autograf.ro/regulament_back_to_school2019 , pe pagina oficiala de Facebook, Autograf, sectiunea Note, fiind disponibil oricărui participant la concurs.

3.2. Potrivit liberei decizii a OrganizatoruluiConcursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul,precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Concursuluicu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe website-ul https://www.autograf.rosi pe pagina oficiala de Facebook, Autograf

 

Art. 4 Dreptul de participare

4.1.Se pot inscrie in concursul #BeCoolAtSchool numai persoanele care fac achizitii de minim 100 RON. Se admite o singura inscriere pe un cont de facebook.

4.2. Se pot înscrie în vederea participării la Concurs numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România și care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani.

4.3. Nu pot participa la Consurs următoarele categorii de persoane:

- anga­jații companiei Vector Stores SRL. și ai distribuitorilor acesteia

- angajații oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Concursului

De asemenea, rudele angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Concurs.

 

Art.5 Premiile Concursului

În cadrul Concursului pot fi acordate, conform mecanismului descris mai jos, următoarele premii:

Natura premiului

Locul 1 - 1 premiu o trotineta electrica.

Locul 2 - 4 premii de cate 1 hoverboard.

Locul 3 - 50 premii de cate 1rucsac Zipit .

Cantitate totala

55 premii ( 1 trotineta electrica , 4 hoverboard-uri, 50 rucsacuri Zipit) oferite în cadrul concursului.

Valoare totala RON (pret vanzare TVA inclus)

13.153,4 RON

 

Art. 6 Mecanismul desfășurării Concursului

 

Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Participantul trebuie să dea like paginii de facebook Autograf,

sa sa pozeze la panou si sa posteze pe pagina oficiala de facebook Autograf, poza cu mesajul  #BeCoolAtSchool

 (3) Pozele care prezinta nuditate, droguri, alcool sau alte vicii / practici ilegale in conformitate cu Legislatia Romana in vigoare si cu politicile Facebook, sau care nu corespund regulamentului de concurs (produs + mesaj) nu vor fi postate in sectiunea de concurs.

(4) Administratorii paginii vor afisa postarea participantului in sectiunea de concurs (in maxim 5 ore in intervalul orar 08:00 - 20:00), unde aceasta va putea fi votata.

(5) Votarea se va incheia luni, 30 septembrie 2019, ora 22:00.

 

Validarea ulterioară a câștigătorilor

 

O persoană poate posta o singura imagine pe perioada de desfasurare a concursului.

Pentru a intra în posesia premiului trebuie:

- să se prezinte la unul din magazinele Autograf cu bonul fiscal in valoare de minim 100 ron si cartea de identitate pentru a-și ridica premiul. 

Marti, 01 octombrie 2019, vor fi anunțați cei 55 câștigători printr-un comentariu la aceeași postare și vor fi contactați ulterior printr-un mesaj privat.

 

Art. 7 Acordarea premiilor și înștiințarea câștigătorilor

Desemnarea câștigătorilor va avea loc în data de 01 octombrie 2019, până la ora 18:00, selectia acestora facandu-se exclusiv in functie de numarul de voturi primite / postare (postarea cu cele mai multe voturi va fi pe locul 1, celelalte premii acordandu-se in ordinea descrescatoare a numarului de voturi)

 

Livrarea premiilor se va realiza pe baza unui proces verbal care conține datele de identificare ale câștigătorului, descrierea premiului primit și valoarea netă a acestuia în RON, precum și semnătura de primire și de predare.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, premiul nu va fi acordat.

Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după punerea câștigătorilor în posesia premiilor constând în produse.

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorii nu vor efectua nicio altă plată suplimentară, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) și nu vor suporta alte costuri suplimentare.

Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 01 octombrie 2019, până la ora 18:00, printr-o postare pe pagina ofificiala de Facebook Autograf și vor fi contactati ulterior printr-un mesaj privat.

 

Art. 8 Taxe și impozite

 

Organizatorul se obligă să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art.77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571 din 22/12/2003, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

 

Art. 9 Limitarea răspunderii

 

Organizatorii sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui concurs.

Organizatorii Concursului nu vor avea nicio răspundere și nu vor putea fi implicați în niciun litigiu în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu acest concurs, excepție făcând cele prevazute de OG nr. 99/2000 aprobată prin Legea nr. 650/2002.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestui concurs, decizia comisiei formată din angajați ai Organizatorului este definitivă.

Eventualele contestații vor fi luate în considerare în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru:

1. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului dorit.

2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia.

3. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

4. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru date/informații ilizibile, pierdute, tardive, în cazul câștigătorilor, ce va duce la imposibilitatea validării acestora.

5. Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voință a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului).

6. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet.

7. Situațiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la competiție, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.

8. Organizatorul nu își asumă integritatea pachetelor trimise prin firme de curierat.

Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu intârziere sau deformate in orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea competiției. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstanțe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul, aplicațiilor și/sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, în urma participării la competiție. Aceste circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimări de legislație care să influențeze derularea și implementarea competiției (precum deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare), câștigurile obținute în urma competiției, valoarea acestora, funcția acestora, condițiile de acordare a acestora și/sau distribuirea acestora.

Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al competiției sau a altor schimbări legate de implementarea competiției. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile competiției sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competiției. Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa și numărul de telefon mobil).

 

Art. 10 Prelucrarea datelor personale

 

Prin înscrierea și participarea la ConcursParticipanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a SC Vector Stores SRL, să fie prelucrate și utilizate de acesta (personal ori prin împuternicit) în scopuri precum: înmânarea premiilor câștigătorilor, înregistrarea și validarea câstigatorilor Concursului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activități de marketing direct precum informarea persoanelor incluse în baza de date a SC Vector Stores SRL prin diverse mijloace de comunicare cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor de către Organizator, trimiterea către participant de diverse materiale publicitare, informative și/sau obiecte promoționale și/sau mostre. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția împuterniciților săi.

Prin înscrierea la aceast Concurs, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele să fie făcut public și folosit în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți. La cererea scrisă, semnată și datată a persoanei respective, adresată Organizatorului o dată pe an la sediul din Str. Splaiul Independentei, nr. 319, ob 19B, Bucuresti, în mod gratuit, SC Vector Stores SRL va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, SC Vector Stores SRL va rectifica, actualiza, bloca, șterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a căror folosire nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acestuia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

Organizatorul va respecta și va asigura drepturile persoanelor vizate, precum și a confidentialității și securtității datelor cu caracater personal furnizate de participanți, prin metodele interne de securitate.

Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator.

dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

La cererea expresă a oricăruia dintre ParticipanțiOrganizatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute la Art.11.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții înscriși la Concurs vor trimite Organizatorului SC Vector Stores SRL, pe adresa Str. Splaiul Independentei, nr. 319, ob. 19B, Bucuresti, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

Organizatorul se obligă de asemenea să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Concursului, cât și ulterior încheierii acesteia pe o durata nelimitată de timp și, dacă este cazul, să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice modificare cu privire la colectările și prelucrările de date cu caracter personal realizate în legătură cu înscrierea și participarea la Concurs.

 

Art. 11 Încetarea / Întreruperea Concursului. Forță majoră

 

Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

Forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

 

Art. 12 Imposibilitatea ridicării premiilor

 

În cazul în care oricare dintre câștigătorii Concursului se află în imposibilitatea de a primi premiul, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură notarială specială pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din predarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procură notarială, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea oricăror reclamații legate de aceasta.

 

Art.13 Litigii

 

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Consursului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamație.

 

Art.14 Alte Clauze

 

Deciziile Organizatorului privind concursul sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

Premiile neacordate vor râmâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Concursului.